ANSVARLIGHED OVER FOR MEDARBEJDERNE – DINE OG VORES

En god arbejdsplads tiltrækker gode medarbejdere, der leverer gode resultater.
Vi ved, hvor vigtigt det er at kunne gå glad og motiveret på arbejde. Derfor arbejder vi hele tiden på at skabe de bedste forhold for vores medarbejdere.

SIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ

Sikkerhed for vores medarbejdere og vores kunder er ikke kun et moralsk ansvar, men også afgørende for virksomhedens succes. Derfor bliver miljø- og sikkerhedsforhold grundigt gennemgået med vores medarbejdere ved ansættelse eller ved overdragelse.

Vi arbejder målrettet med at fremme vores stærke sikkerhedskultur, hvor hver medarbejder er i stand til at tage ansvar for egen og andres sikkerhed. Det gør vi sådan her:

  • Vi taler sikkerhed og etik på alle niveauer i virksomheden og involverer alle medarbejdere i sikkerhedsarbejdet.
  • Vi indleder alle formelle møder med det, vi kalder Safety Moments.
  • Vi gør vores yderste for at undgå skader på medarbejdere, kunder eller andre.
  • Vi overvejer nøje de sikkerhedsmæssige konsekvenser af alle vores indkøb.
  • Vi foretager altid en omfattende risikovurdering ved påbegyndelsen af en ny kontrakt.
  • Vi sørger for, at alle vores medarbejdere er uddannede i forhold til de opgaver, de skal varetage, så de kan udføre deres arbejde sikkert. Fx trænes der i dosering, korrekt brug af produkter samt ergonomi.
  • Vi har kommunikationskanaler, hvor medarbejdere kan henvende sig med ideer eller bekymringer om sikkerhed, sundhed, miljø og etiske dilemmaer.
  • Alle vores personalerestauranter er OHSAS 18001-certificerede.
  • Hvis vores medarbejdere på trods af vores forebyggende arbejde kommer til skade, har vi en opfølgningsproces, vi kalder ”Hvad har vi lært” som involverer alle ledelsesniveauer.
  • Eventuelle ulykker med fravær behandles på direktionsniveau.

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING

Vi giver medarbejderne nogle af branchens bedste muligheder for uddannelse og udvikling. Det styrker kvalifikationerne, både fagligt og personligt og spiller en afgørende rolle i forhold til at holde medarbejderne motiverede og styrke færdighederne yderligere.

MILJØ- OG ARBEJDSMILJØCERTIFICERET

Compass Group Danmark er en af de eneste servicevirksomheder i Danmark, som er både miljø- og arbejdsmiljøledelsescertificeret (ISO 14001 og OHSAS 18001).