Karriere

PLADS TIL ALLE MED AMBITIONER

Compass Group er en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, der respekterer individualitet og alsidighed. Vi forsøger at skabe et positivt og åbent arbejdsmiljø, hvor vi behandler hinanden med respekt og værdighed.
Vi ønsker at afspejle et globalt samfund og har øje for mangfoldighed.
Vi tolererer ingen form for diskrimination, og vores medarbejdere tilbydes samme mulighed for at udføre et job – uanset køn, nationalitet, hudfarve, religion, alder, seksuel orientering, handicap og uddannelsesbaggrund. Vi tilstræber desuden en ligelig fordeling af mænd og kvinder samt medarbejdere af anden etnisk baggrund.
I vores arbejde med ligestilling har vi blandt andet haft særligt fokus på at få flere kvinder i ledelsesstillinger og er i dag nået op på en ledelsesstab bestående af 70 % kvinder.

REKRUTTERING

I Compass Group rekrutterer vi ud fra mantraet ”attitude first”. Vi tror på, at den rette indstilling, vilje og lyst er det, der skaber de bedste resultater og et godt arbejdsmiljø. Vi har en grundig 11-trins rekrutteringsproces, som skal sikre, at vi rekrutterer den rette medarbejder – første gang.

VIDEREUDDANNELSE OG UDVIKLINGSMULIGHEDER

Vores interne uddannelsesakademi, Compass Academy, giver medarbejdere og ledere mulighed for målrettet træning, uddannelse og udvikling, der er med til at styrke både vidensniveau, faglige færdigheder og personlige kvalifikationer. Fx uddannes vores ledere i at håndtere diversitet, kommunikation og kulturelle forskelle.
Vores interne kurser og træning supporteres altid af dygtige og erfarne kollegaer inden for de givne fagområder, som er med til at dele viden og kompetencer. Det styrker ikke kun fagligheden, men også det tværgående netværk i virksomheden.

INTERNATIONALE MULIGHEDER

Med udgangspunkt i vores ”Can Do-attitude” er der rig mulighed for at udvikle sine kompetencer internt i virksomheden samt internationalt – hvis man kan og vil. Dette aftales bl.a. på vores regelmæssige MUS-samtaler mellem medarbejder og leder, så vi sikrer, at vi hele tiden har de bedste og mest motiverede medarbejdere i virksomheden. For at levere Great Results og Great Service er det nødvendigt med Great People, hvilket også er kernen i vores strategi.