Samarbejde

Med Compass Group som samarbejdspartner minimerer I tidsforbruget på servicefunktioner, der ikke har med jeres kerneforretning at gøre. Et samarbejde med os fungerer bare. 

  • Styr på processerne, så I kan føle jer trygge
  • Tæt dialog med én fast kontaktperson, som er bemyndiget til at træffe beslutninger i samarbejde med jer
  • Overholdelse af aftaler
  • Mulighed for fleksible dag-til-dag-ændringer
  • Regelmæssig benchmarking og dokumentation for, at aftalt kvalitet leveres
  • Hurtig reaktionsevne og smidig håndtering, når noget ikke går helt som planlagt
  • Tilfredshedsundersøgelser og løbende forbedringer