ANSVARLIGHED OVER FOR SAMFUNDET

Som global virksomhed har vi et stort ansvar og kan gøre en forskel for mange mennesker verden over. Vi har holdninger til bl.a. madspild og børnearbejde og arbejder aktivt med dette.
Vi integrerer vores sociale ansvarlighed i vores strategi og beslutningsprocesser, og bestræber os på at inddrage og inspirere vores medarbejdere i dette arbejde.

INTERNATIONALE STANDARDER

Compass Group har tilsluttet sig de 10 principper i FN’s Global Compact.
FN’s Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar, og de 10 principper omhandler miljø, bæredygtig udvikling, menneskerettigheder og anti-korruption.

MADSPILD

Vores Food services har gennem mange år arbejdet målrettet for at minimere madspild.
Vi synliggør, evaluerer og reducerer spildet ved dagligt at arbejde med registrering af vores madspild. Resultaterne er ses blandt andet både i form af reduktion i madspild og bedre udnyttelse af råvarer.