Compass Group og FN’s verdensmål

Compass Group støtter aktivt FN’s verdensmål – Den globale forpligtelse mellem FN’s medlemslande.

Målene adresserer de globale udfordringer, som verden står over for, og visionen er at sikre en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle. De 17 verdensmål er sat til 2030, og de er designet til at kunne realisere visionen. For at det skal kunne nås, er det en nødvendighed, at alle deltager, herunder virksomheder som vores. Compass Group PLC har på verdensplan udpeget otte af de 17 FN-mål, hvor vi kan gøre den største forskel. De er:

  • 2 – Stop sult
  • 3 – Sundhed og trivsel
  • 5 – Ligestilling mellem kønnene
  • 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
  • 14 – Livet i havet
  • 15 – Livet på land
  • 17 – Partnerskaber for handling

 

Men selv om vi er en stor spiller, så kan vi ikke gøre det hele på én gang. Det giver mest mening for os at sætte ind på de områder, der er tættest på vores kerneforretning. Derfor arbejder vi lokalt og mere i dybden med få mål ad gangen – og i Compass Group Danmark har vi valgt at sætte ekstra fokus på FN-mål 3, 8 og 12, som du kan læse mere om her:

 

FN-MÅL 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Vores vision er, at vi sammen med vores kolleger, samarbejdspartnere, kunder og gæster skaber Danmarks bedste arbejdspladser igennem sundhed og trivsel. For når vi sikrer, at dem vi servicerer og samarbejder med, trives og er sunde, kan vi bedre udvikle os og arbejde for et større formål.

 

FN-MÅL 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Vi er en servicevirksomhed, og samtlige af vores services udføres af mennesker. ’Derfor er det en topprioritet, at vi bidrager til, at vores samfund har et fundament med anstændige jobs, så vi kan skabe økonomisk og produktiv vækst – så vi har ressourcer til at arbejde for en bæredygtig fremtid.

 

FN-MÅL 12: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Vores primære ydelser er indenfor mad og rengøring. Vi serverer hver dag frokost for tusindvis af mennesker og gør foruden vores køkkener rent i mere hundredvis virksomheder og institutioner. Derfor kan vi gøre en forskel, og det giver mening at starte med dét, vi gør mest af ─ især fordi vi agerer som både forbrugere, formidlere og producenter. Og det ansvar tager vi alvorligt.

Kontakt os


* Obligatoriske felter
Scroll Up