Compass Group inviterer kunderne helt ind i cockpittet

Som en af landets største partnervirksomheder inden for facility management og kantiner vil Compass Group Danmark sammen med sine kunder drive udviklingen af arbejdspladser til nye højder med afsæt i en lang række data om fx CO2-udledning, madspild og brugeroplevelse. Åbenhed og inddragelse skal være med til at forbedre kvaliteten, styrke udviklingssamarbejdet og sikre, at de opstillede mål i kontrakten bliver nået, men det stopper ikke der.

(Bragt i Berlingske Ejendomme den 22. april 2021)

Med en hidtil uset åbenhed i branchen vil Compass Group Danmark med en unik teknisk løsning give kunderne adgang til en lang række detaljerede data om fx brugernes oplevelse, madspild, vandforbrug, klimabelastning, opgavestyring og økonomi – kort sagt hele den serviceramme, der kan skrues på for at optimere kundernes arbejdspladser. Denne viden samles og præsenteres ét samlet sted i en teknisk løsning kaldet Service Dashboard – ”instrumentbræt” direkte oversat.

”Populært sagt vil vi gerne invitere alle vores kunder med helt ind i cockpittet, så de kan se alle de samme instrumenter eller data, vi har adgang til. Ja, faktisk kan kunderne trække data ud lige præcis, når de vil, og de kan bore sig ned i tallene, kombinere eller afgrænse data, og løsningen skal derved styrke den fælles forståelse af, hvordan vi sammen navigerer i en kompleks verden,” forklarer Jonathan Drescher, Head of Innovation & Digital Development i Compass Group Danmark. Han fortsætter:

”Service skal ikke længere være et udvandet begreb, men tages alvorligt som en måde at forpligte sig på over for kunder, brugere og omverden, og i forhold til de nye krav, som hele tiden dukker op i den omskiftelige verden, vi lever i.”

Virksomheden har gennem en årrække tilbudt en række serviceydelser inden for facility management og har kantiner som største forretningsområde. Omkring 2.600 ansatte sørger hver dag for mad og andre serviceydelser til over 450 virksomheder og uddannelsessteder. Og Compass Group Danmark lægger især vægt på at skabe langsigtede partnerskaber med kunderne, hvor omdrejningspunktet er fælles udvikling af arbejdspladsen.

Lun på objektive data

”Vores nye Service Dashboard kan som analyseværktøj være med til at sikre og styrke kvaliteten i vores ydelser og produkter. Vi stiller de mange data fra vores løbende målinger til rådighed for kunden. Når en kunde og leverandør traditionelt drøfter kvalitet og målopfyldelse, kan det let blive en udveksling af ”vi synes” fra hver side af bordet – men på denne måde får vi set på objektive data sammen, og dém tager drøftelsen afsæt i, så vi sammen kan belyse, hvor der skal sættes ind,”

Ulla Nielsen, driftsdirektør Food, Compass Group Danmark

Blandt de første til at bruge det nye værktøj er en af landets største ingeniør- og rådgiverkoncerner, som også er helt ny  kunde hos Compass Group Danmark.

”Vi har sammen opstillet otte målepunkter, hvor kunden hele tiden kan følge udviklingen. Fx har vi aftalt, at mindst 60 procent af maden skal være økologisk – her kan kunden trække data ud og se, hvad status er ”live”, både overordnet og i hver enkelt kantine, vi driver. Blandt de andre målepunkter er vores forbrug af el/vand, udledningen af CO2 og madspild. Også her kan kunden hele tiden se de aktuelle data, opstillet grafisk i forhold til målene,” siger Ulla Nielsen.

Fra tilfredse brugere til oplevelse på arbejdspladsen

Compass Group Danmark har i Service Dashboard gjort det muligt at følge op imod 40 målepunkter, som kan tilpasses ønsker og behov hos den enkelte kunde. Med disse mål inviteres kunden også til at gentænke de vigtigste parametre for den gode arbejdsplads, fx brugernes tilfredshed – og det stirrer man sig ofte blind på ifølge Jonathan Drescher: ”Vurderingen af en kantine bliver nemlig meget let præget af dem, som taler højt om deres holdning. Men vi bruger flere datakilder for at måle tilfredshed, og når vi så kombinerer de data, så kan det lykkes for os, samme med vores kunder, at drive oplevelsen af arbejdspladsen til et helt nyt niveau, de ikke har set før.”

”Alle data bliver tilgængelige for kunden via dashboardet, så vi kan straks se, hvordan nye tiltag giver sig til kende i oplevelsen af arbejdspladsen, og om vi eventuelt skal justere på noget. Det kan være alt fra, om nogle menuer eller madtemaer er mere populære end andre, over bevægelsesmønstre i personalerestauranten eller andre steder, til optimering af kvadratmeterne. Kunden kan se det samme billede, og så kan vi drøfte, hvor vi skal sætte ind,” pointerer Jonathan Drescher.

Service Dashboard fra Compass Group samler helheden ét sted og vil samtidig gøre det lettere at indregne fx CO2-udledning, energiforbrug, klimabelastning og bæredygtighed, når virksomheder skal indsamle data om samfundsansvar, CSR eller ESG til årsregnskaber eller særlige rapporter. Innovationsafdelingen i Compass Group Danmark har udviklet Service Dashboard specifikt til det danske marked fra hovedkontoret i Ørestad, men gør klar til at dele med øvrige lande, hvor Compass Group er til stede. De første kunder fik adgang i begyndelsen af januar, og kunderne stiller sig allerede i kø for at komme med på bølgen, fortæller Jonathan Drescher. ”Det, der er sindssygt inspirerende med dette arbejde, er, at de tiltag, vi finder frem til sammen med kunderne, reelt flytter noget. Og sandsynligheden for, at det lykkes, er bare virkelig stor, når beslutningerne tager afsæt i valide data,” slutter innovationschefen.

Vil du vide mere, kan du kontakte os her

Del:
Nyheder