En stærk sikkerhedskultur sætter en høj standard

Compass Group Danmark var en af de første servicevirksomheder i Danmark, som både blev miljø- og arbejdsmiljøledelsescertificeret. Vi har for nyligt fået blåstemplet, at vi efter mange år fortsat har styr på vores ting og holder et højt niveau inden for sikkerhed og miljø.

Tallene taler da også sit tydelige sprog. Antallet af arbejdsulykker er generelt faldet gennem de senere år, og det er i særdeleshed ulykker med fravær, også kaldet LTIR, som vi har formået at nedbringe. LTIR er en forkortelse for Lost Time Incident Rate, som er en måde at beregne ulykker ift. antal arbejdstimer ydet. Siden 2012 er vores LTIR helt konkret faldet fra 15,51 til 1,57!

”Vi passer rigtig godt på vores medarbejdere, og det er blevet en vigtig del af vores sikkerhedskultur, at de passer på hinanden. Mange ting er en selvfølge for medarbejderne, og sikkerhedskulturen sidder på rygraden af dem. Vi siger altid, at maden hellere må blive en smule forsinket, eller at handymanden først kan løse sin opgave i morgen, end at risikere at nogen kommer til skade. Vi går ganske enkelt ikke på kompromis med sikkerheden og har ikke gjort det i mange år.”

Lise Baunkjær Wael, HSE Manager, Compass Group

Det er ikke kun vores kolleger, vi passer på. Til miljøet tager vi også alle de hensyn, vi kan. Vi bruger så milde rengøringsprodukter som muligt i form af Cradle to Cradle-certificerede produkter, når vi gør rent. Og medarbejdere i køkkenerne, såvel som på kontorerne, arbejder med at bekæmpe madspild hver eneste dag.

Medarbejderne tager ansvar for sig selv og hinanden

Vi arbejder målrettet med at fremme vores stærke sikkerhedskultur, hvor alle er i stand til at tage ansvar for egen og andres sikkerhed. Og det starter allerede ved ansættelsen, hvor alle miljø- og arbejdsmiljøforhold grundigt bliver gennemgået.

Vores kultur danner grundlaget for den sikre adfærd, og med et godt arbejdsmiljø er vi fælles om at gøre Compass Group til en attraktiv arbejdsplads og et sikkert sted at arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi alle tager ansvar for at fastholde og forbedre vores arbejdsmiljø. Vi har skabt en kultur, hvor vi ser faren, inden ulykken sker, og gør noget ved det.

Vores certificeringer

 

ISO 14001: Miljøledelse

Med ISO 14001 kan vores arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål konkretiseres og målsættes – og bidrage til at opnå de resultater, vi har sat os for. Vi får mulighed for at fokusere på de væsentligste miljøforhold, sikre reduktion af miljøpåvirkningen, og at der løbende sker miljømæssige forbedringer.

 

ISO 45001: Arbejdsmiljøledelse

Med ISO 45001 kan vi forbedre vores præstation i forhold til arbejdsmiljø ved at skabe rammerne for ledelse og styring af de risici, der er inden for vores arbejdsmiljø. Dette er med til at reducere arbejdsulykker og skabe sikre og sunde arbejdspladser. Standardens krav og vejledning giver os således et værktøj til at sætte vores arbejde med arbejdsmiljø i system og sikre, at vi løbende kontrollerer vores arbejdsmiljø samt evaluerer og forbedrer vores indsatser.

 

Læs mere om vores arbejde med sikkerhed her.

 

Del:
Nyheder