Managing director and food activist: Food Waste is relevant for everybody – A conversation between Zanne Burø and Selina Juul

Food waste is on the agenda when Stop Food Waste Day is celebrated for the first time in Denmark on April 26th. This initiative can be experienced by Compass Group Danmark’s more than 65.000 guests in more than 170 staff and campus-restaurants, cafes and convenience stores.

This day, however, is not an expression of a onetime effort – on the contrary. The fight against food waste is not something new to Compass Group. The next step should according to managing director Zanne Burø, be taken with input from amongst others leading food waste expert Selina Juul, founder of Denmark’s largest movement against food waste, Stop Spild Af Mad.

Read the rest of the article in Danish below.

Madspild er vores alles ansvar

Siden 2011 har Compass Group Danmark arbejdet målrettet med at nedbringe sit madspild. Kampen mod madspild er derfor ikke noget nyt, set med adm. direktør Zanne Burøs øjne: ”Madspild er ressourcespild – så simpelt er det. Et spild, som vi som virksomhed har et ansvar til at forholde os til. Både i forhold til vores omverden, men også vores kunder.” Netop ansvarlighed er vigtigt, når det kommer til madspild. For som madaktivist og ekspert Selina Juul, siger: ”Madspild er en udfordring, som vi alle har en anpart i at løse – fra virksomheder til dig og mig. Det viser tallene også. Det anslås fra Miljø- og Fødevareministeriet, at vi i Danmark hvert år smider over 700.000 tons mad ud som kunne være blevet spist. Det kan og skal vi gøre bedre.”

Nedbringelsen af madspild er blevet en del af hverdagen i Compass Groups køkkener rundt om i Danmark. Der måles og dokumenteres dagligt på madspild, og de målinger hjælper med at identificere områder, som kan forbedres. Men arbejdet stopper ikke her. ”Vi bliver hele tiden nødt til at udvikle og tænke fremad. Det er her Selinas ekspertise kommer ind i billedet”, fortæller Zanne.

Madspild i alt fra jord til bord

Bevidstheden om madspildsproblematikken har også ændret sig, siden Compass Group Danmark begyndte sit arbejde i 2011. Blandt andet på grund af Selina Juuls arbejde med at sætte madspild på dagsordenen hos både politikere, beslutningstagere, virksomheder og privatpersoner. Seneste tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at danske forbrugere har reduceret madspild med 14.000 tons på seks år.

Flere og flere virksomheder byder nu ind i bekæmpelsen af madspild. For tal fra Miljøministeriet viser, at fx institutioner og storkøkkener står for op mod 31.000 tons spildt mad om året. Men som Selina fortæller finder madspild sted i hele fødevarekæden. ”Man kan snakke om madspild i hele processen fra jord til bord. Pointen er, at det hele hænger sammen. Forbrugernes forventning om æstetiske krav til æbler skaber madspild i primærproduktionen og mængderabatter, dårlig emballering og fx store brødposer i detailhandlen skaber madspild i husholdninger. Der er derfor brug for en dedikeret indsats og velvilje over hele linjen, som inkluderer alt fra myndigheder, producenter, detailled og forbrugere.”

Dette reflekteres også i den måde Compass Group Danmark vil arbejde med bekæmpelsen af madspild fremadrettet. Som Zanne udtrykker det, handlede kampen mod madspild i starten meget om at kigge indad på det madspild, som foregik i køkkenet: ”Det er vi nu blevet rigtig gode til. Men vi skal videre fra det. Det betyder blandt andet, et tæt samspil med leverandører og producenter.” Ligeledes fortæller direktøren, at fremtiden også vil byde på dialog med kunder om hvordan man i fællesskab kan skabe en moderne og fremadtænkende arbejdsplads, som viser omtanke for miljøbelastning.

Stop Food Waste Day – fra storkøkken til hjemmekøkken

Budskabet er klart, når Stop Food Waste Day afholdes den 26. april: Madspild er relevant for alle! Fra storkøkkenet til køkkenet derhjemme. For, som Zanne, forklarer: ”Spild af mad er ikke en kamp, vi kan vinde alene. Det er noget, vi skal løse i fællesskab. Netop derfor bruger vi den platform, som vi har, i blandt andet vores restauranter. Her har vi muligheden for at nå over 65.000 spisende – at informere, og mest af alt, inspirere vores gæster til handling.” Derfor vil spisende hos Compass Group på Stop Food Waste Day kunne opleve bannere, flyers og informative foldere, som fortæller om madspild og giver gode råd til hvad man selv kan gøre. Engagerede medarbejdere vil også byde ind med deres viden, om hvordan man tænker mindre madspild ind i hverdagen derhjemme. Der vil ligeledes være fokus på hvilken af den mad, som bliver serveret, er lavet med nedbringelsen af madspild i tankerne. For at understrege hvordan man på kreativ vis kan arbejde med madspild og lave lækker mad.

Udvalgte personale- og campusrestauranter vil også måle gæsternes madspild i dagene op til den 26. april. På dagen vil madspildet så blive vist i form af sorte affaldssække. Ligesom visse restauranter vil donere deres overskudsmad til lokale væresteder. Alt sammen med et mål: Synliggørelse af madspild og et call-to-action.

Flere analyser viser også, at størstedelen af madspild sker i den almene husholdning. ”Op til 36% af det årlige madspild i Danmark estimeres at kommer fra husholdninger. Derfor er det glædeligt, når Compass Group Danmark ikke kun arbejder med deres egen madspild, men også vælger at engagere deres gæster i kampen mod madspild” forklarer Selina Juul.

Stop Food Waste Day er en del af et større globalt initiativ. I Danmark afholdes det den 26. april, og den 27. april i 30 andre lande, hvor Compass Group er til stede.

Share:
Recent