When collaboration leads to success: FLSmidth and Eurest Services extent and expand their partnership

Eurest Services and FLSmidth have recently extended their partnership with an additional three years. Not only have they extended the collaboration, but it has also been expanded with two new locations, Dania and Airloq, in Mariager. Both parties are happy to continue this relationship, which is built on transparency and dialogue.

When General Manager for FLSmidth, Lars Nielsen, was asked why they choose Eurest Services, the answer was this: “The initial willingness to form the partnership that Eurest Services showed when we signed the contract, has since been proven over the course of the first three years of operation. As with any new business relationships there have been elements, which needed adjustment, but it has been significant that Eurest Services have found the right management for this partnership and has great employees.” The willingness, this CAN-do approach, is also something that Eurest Services articulated as an integral part of their approach to any task.

Read the entire article in Danish below:

Når samarbejde fører til succes: FLSmidth og Eurest Services forlænger og udvider deres partnerskab
Eurest Services og FLSmidth har for nyligt forlænget deres partnerskab med yderligere tre år. Ikke alene forlænges samarbejdet, men det udvides også med to nye lokationer i Mariager. Begge parter er glade for at kunne forsætte det gode samarbejde, som bygger på gennemsigtighed og dialog.

Tre år mere: Glæden er gensidig

Compass Group og FLSmidth startede deres samarbejde i 2014, hvor Eurest Services fik til opgave at stå for alt facility management samt food services hos FLSmidth i Valby. I det nye udvidede samarbejde skal Compass Group og Eurest Services forsat varetage hele paletten af services i Valby, og ligeledes levere det samme på de to nye lokationer i Mariager, hos henholdsvis Dania of Airloq.

Head of Strategic Partnerships for Compass Group, Frederik Linde, fortæller, at forlængelsen afspejler det positive samarbejde som er blevet etableret over de sidste tre år: ”Vi er glade for, at de ydelser og koncepter, som vi har udviklet til FLSmidth, har været tilfredsstillende i en sådan grad, at FLSmidth ikke kun har forlænget, men også har udvidet vores samarbejde.” Frederik fortæller endvidere, at han glæder sig til at videreudvikle dette sammenspil over de næste tre år.

General Manager hos FLSmidth, Lars Nielsen, har sat følgende ord på valget om at forlænge: ”Den vilje til partnerskab, som Eurest Services viste ved kontraktindgåelsen i 2014, er blevet bevist igennem de første tre års driftsperiode. Som i alle nye forretningsforhold har der været elementer, som skulle tilrettes, men det har haft stor betydning, at Eurest Services har fundet de rette ledere til partnerskabet og har gode medarbejdere.” Denne vilje, denne CAN-do tilgang, er også noget som Eurest Services selv italesætter, som en integreret del af deres tilgang til enhver opgave.

Contract Manager fra Eurest Services, Helle Lunden Jensen, som har sin daglige gang hos FLSmidth i Valby, er også enig i denne vurdering: ”For os har det været essentielt at have gennemsigtighed i alt, hvad vi laver og især gennemsigtighed i de ydelser, vi leverer. Det har helt konkret betydet et stort fokus på dialog, for at afstemme forventninger, og at vi leverer ufortrødent og til deadlinen.” Denne passion for kvalitet afspejles også både i indsatsen og stemningen hos Eurest Services’ medarbejdere hos FLSmidth. Fra receptionen, til håndværkerne og personalerestauranten.

En professionel tilgang

Eurest Services leverer i dag et fuldt udbud af facility management services til FLSmidths 800 ansatte i Valby. Deres 35 medarbejdere håndterer dermed alt fra reception, posthåndtering og bygningsvedligeholdelse til rengøring samt personalerestauranten. Dette er også tilfældet på de to nye lokationer, hos Dania Airloq, i Mariager.

Såfremt der skal sættes konkrete eksempler på de gode oplevelser som karakteriserer dette partnerskab, nævner Lars Nielsen fra FLSmidth, blandt andet ”den professionelle måde som Eurest Services har videreudviklet vores beredskabsplaner og lagt dem i system. Det har vi været meget tilfredse med. De har også mange gode ideer til at udvikle cateringkonceptet og bringe det op til moderne tider. Her er Market Place (et nyt convience koncept, hvor medarbejderne in-house i virksomheder kan nyde godt af hjemmelavede snacks og andre kvalitetsprodukter døgnet rundt, red.) et godt eksempel på, at man tilfører noget mere og noget nyt til FLSmidths medarbejdere.” Dette afspejles i de tilfredse ansigter ved frokosttid i personalerestauranten og både før og efter frokost ved Market Place.

Hvad byder fremtiden på for Facility Management?

Eurest Services og FLSmidth går en spændende tid i møde. Håbet, for begge parter, er et forsat udbytterigt og produktivt samarbejde. I den forbindelse gav Lars Nielsen også sit syn på den fremtidige udvikling inden for Facility Management. ”For private virksomheder vil markedet for integrerede kontrakter formentligt fortsat vokse, hvor flere kunder, som os her hos FLSmidth, vil samle serviceydelser på færre kontrakter. I fremtiden vil service få større betydning fordi det letter dagligdagen for virksomhedens medarbejdere og forøger produktiviteten.” Eurest Services arbejder derfor også bevidst på, at skabe en synergi med deres samarbejdspartnere, som muliggør at virksomheder som FLSmidth kan fokusere på deres kerneforretning, mens Eurest Services gør det samme.

Share:
Recent
Zanne Burø is appointed Managing Director for the Nordics in the world’s leading food service company
Compass Group appoints Zanne Burø as new Managing Director for the Nordics. On Nordic level, Compass Group has a turnover of DKK 7 billion per year and approx. 13,000 employees. Worldwide the turnover is DKK 160 billion per year and there are 600,000 employees.
Compass Group PLC agrees to acquire Fazer Food Services
Compass Group PLC (LSE: CPG), a leading global food service company, today announces that it has signed an agreement with Fazer Group, an international family-owned FMCG and direct to consumer group, to acquire Fazer Food Services for an enterprise value of approximately €475 million.
Compass Group Danmark – Siemens Gamesa 2022
We are very excited to announce that Eurest Services has prolonged its contract with Siemens Gamesa till 2022.