Etiske retningslinjer

Som markedsleder inden for vores branche, så vil vi gerne sætte barren for de højeste standarder inden for både for kvaliteten af vores varer og tjenesteydelser og for professionalisme samt etik i måden, vi driver vores virksomhed på.

“Code of Business Conduct” er vores globale etiske retningslinjer for, hvordan vi globalt driver vores virksomhed.

Adfærd og handlinger hos hver enkelt af os har stor betydning for, hvilket aftryk vi sætter i samfundet, og hvordan vi agerer som ansvarlig virksomhed.

Efterlevelse af de etiske retningslinjer i hverdagen er afhængig af, at alle medarbejdere i Compass Group følger dem hver dag, uden undtagelse og uden at gå på kompromis. Vi sikrer den relevante træning, og at alle medarbejdere kender til deres ansvar for at overholde vores etiske retningslinjer og hvordan de bidrager til at drive vores virksomhed på en professionel, sikker og ansvarlig måde.

 

Retningslinjer for samarbejde med vores leverandører

“Supplier Code of Conduct” er vores globale retningslinjer for samarbejde med vores leverandører.

Alle leverandører skal underskrive vores kodeks, der sikrer, at de lever op til vores etiske retningslinjer indenfor en række vigtige områder. Dem kan du finde i Supplier Code of Conduct.

Fem gyldne regler 

Vores fem gyldne regler indkapsler kodekset og giver yderligere kontekst til vores strategiske og målrettede fokus på mennesker, performance og purpose som langsigtede nøgleprioriteter.

  1. Sundhed og sikkerhed er vores førsteprioritet – sørg for, at det ogsÃ¥ er din førsteprioritet
  2. Enhver uetisk eller ulovlig aktivitet er strengt forbudt – inklusive korruption, bestikkelse, konkurrenceforvridende adfærd og bedrageri
  3. Optræd venligt og omsorgsfuldt – behandl hinanden fair, med respekt og med værdighed
  4. Vær altid professionel, høflig, ærlig og transparent – nÃ¥r du møder kunder, leverandører og kolleger
  5. Optræd med intregitet – gør ikke noget, der kan skade Compass’ omdømme