Sundhed, sikkerhed og miljø (HSE)

ANSVARLIGHED I ALT, HVAD VI GØR

Som én af verdens største serviceleverandører har vi et stort ansvar, og derfor er bæredygtighed en høj prioritet i vores arbejde.

Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører og kunder for at finde veje til ikke at belaste miljøet unødigt, og vi bistår gerne vores kunder i at videreudvikle deres egen miljøstrategi.

 

HANDLING BAG ORDENE

Vi arbejder aktivt med innovation og nytænkning, både lokalt og globalt. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at alle vores personale- og campusrestauranter er miljøcertificeret i henhold til ISO14001. Faktisk er Compass Group Danmark en af de første servicevirksomheder i Danmark, som er både miljø- og arbejdsmiljøledelsescertificeret (ISO 14001 og OHSAS 18001).

 

VI GØR EN FORSKEL I DET DAGLIGE

Vi har fokus på:

 • løbende auditering af leverandører
 • en stærk og kontinuerlig indsats for at reducere madspild
 • at købe bæredygtigt ind, fx i forhold til vores forbrug af kød, ved at øge vores indkøb af MSC-mærkede fisk og købe dansk frugt og grønt i sæson
 • at anvende økologiske fødevarer – vi har både sølv- og bronzecertificeringer
 • at anvende svanemærkede produkter og bruge miljøvenligt udstyr indenfor rengøring, herunder cradle-to-cradle og CO2-neutrale produkter
 • at øge mængden af biologisk nedbrydelige engangsartikler
 • at benytte genanvendelig plastik.

 

ANSVARLIGHED OVER FOR MEDARBEJDERNE – DINE OG VORES

En god arbejdsplads tiltrækker gode medarbejdere, der leverer gode resultater.

Vi ved, hvor vigtigt det er at kunne gå glad og motiveret på arbejde. Derfor arbejder vi hele tiden på at skabe de bedste forhold for vores medarbejdere.

 

SAFETY FIRST

Sikkerhed for vores medarbejdere og vores kunder er ikke kun et moralsk ansvar, men også afgørende for virksomhedens succes. Derfor bliver miljø- og sikkerhedsforhold grundigt gennemgået med vores medarbejdere ved ansættelse eller ved overdragelse. Alle vores personale- og campusrestauranter og al vores rengøring er derfor OHSAS 18001-certificeret.

Vi arbejder målrettet med at fremme vores stærke sikkerhedskultur, hvor hver medarbejder er i stand til at tage ansvar for egen og andres sikkerhed. Det gør vi sådan her:

 • Vi taler sikkerhed og etik på alle niveauer i virksomheden og involverer alle medarbejdere i sikkerhedsarbejdet.
 • Vi indleder alle formelle møder med det, vi kalder Safety Moment, hvor der gennemgås en situation, som har fokus på, hvordan vi kan styrke vores sikkerhedskultur.
 • Vi gør vores yderste for at undgå skader på medarbejdere, kunder og andre.
 • Vi overvejer nøje de ergonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser af alle vores indkøb.
 • Vi foretager altid en omfattende risikovurdering ved påbegyndelsen af en ny kontrakt – og efterfølgende årligt.
 • Vi sørger for, at alle vores medarbejdere er uddannede i forhold til de opgaver, de skal varetage, så de kan udføre deres arbejde sikkert. Fx trænes der i dosering, korrekt brug af produkter samt ergonomi.
 • Vi har en række kommunikationskanaler, hvor medarbejdere kan henvende sig med ideer eller bekymringer om sikkerhed, sundhed, miljø og etiske dilemmaer, herunder en medarbejderapp.
 • Månedligt sikkerhedsfokus, som alle medarbejdere i Compass Group bliver delagtiggjort i gennem den pågældende måned.
 • Hvert år udføres der en medarbejdertilfredshedsundersøgelse.
 • Hvert år er der også et særligt fokus for året – fx psykisk arbejdsmiljø.

Ulykker kan desværre ikke undgås helt, så skulle vores medarbejdere på trods af vores forebyggende arbejde kommer til skade, har vi en opfølgningsproces, vi kalder ’Hvad har vi lært’, som involverer alle ledelsesniveauer. Dertil kommer, at eventuelle ulykker med efterfølgende fravær altid behandles på direktionsniveau.

 

Ønsker du at læse mere om vores arbejde med bæredygtighed i Compass Group, så klik her, eller find fanen Bæredygtighed øverst i menuen.

 

Scroll Up