Speak Up

Speak Up er Compass-koncernens fortrolige indberetningsprogram.

Hos Compass Group gør vores mennesker og kultur forskellen i alt, hvad vi gør, og hvordan vi servicerer millioner af gæster i hele verden.

Vi opfordrer alle, der har en interesse i Compass Groups forretning, til at sige fra, hvis noget ikke føles rigtigt, eller upassende omstændigheder eller adfærd finder sted.

CompassG_280222_16114.CR3.p

Vores ansattes anonyme kanal

Speak Up er en global Compass-tjeneste, hvor vores ansatte anonymt kan komme til orde med bekymringer over handlinger og adfærd, som de måske føler upassende, usikre, uetiske eller sågar ulovlige. Det kan også dreje sig om emner, som de ikke føler, de kan drøfte med deres overordnede eller gennem normale kanaler. De ansatte kan benytte denne mulighed via en fortrolig telefonrådgivning eller et website, som drives af en uafhængig specialiseret udbyder og er tilgængelig døgnet rundt, alle ugens dage.

Et fælles ansvar

Vores omdømme hviler på de normer, vi har udstukket for kvaliteten af de services, vi udbyder, samt på vores driftskontroller og -rutiner, vores etik og integritet. Kompromitteres disse normer, vil vi underminere vores renommé, hvilket vil udgøre en trussel for virksomhedens sikkerhed og fremtidige succes. Vi kan ikke tillade, at noget sådant finder sted. Vi har et fælles ansvar for, at vores virksomhed drives professionelt, sikkert, etisk og lovligt.

CompassG_280222_15950
CG_web_2_people_service_ny_1200x630

Hvordan virker Speak Up?

Speak Up-programmet er underlagt fortrolighed, og det giver vores ansatte mulighed for at gøre opmærksom på problematikker, hvor de føler, at der eksisterer en trussel mod deres egen, deres kollegers, vores kunders og forretningspartneres sikkerhed. Eller de føler, at vores normer eller renommé er truet. Alle henvendelser håndteres af en uafhængig partner, som ikke er ansat hos Compass Group.

Enhver henvendelse gennem Speak Up er absolut fortrolig, og der er intet krav om, at I skal oplyse jeres personlige data, medmindre I føler jeg trygge ved det. Med henblik på at sikre en mere tilbundsgående undersøgelse, vil det naturligvis være til større hjælp, hvis I oplyser jeres kontaktinformation. Den enkelte henvendelse vil blive overdraget til en særligt uddannet ‘sagsbehandler’, som vil indlede en fortrolig undersøgelse af den pågældende problematik.

Indberetning til eksterne whistleblowerordninger
Datatilsynet har oprettet en ekstern whistleblower-ordninger, som supplerer Compass Groups pligt til at oprette en whistleblowerordning. Indberetning til Datatilsynet whistleblowerordning er ikke betinget af forudgående indberetning til Compass Groups Speak Up-ordning. Compass Group opfordrer dog til, at whistleblowere også sender indberetninger til Speak Up, så Compass Group hurtigt kan følge op på indberettede forhold.

Du finder Datatilsynets whistleblowerordning på www.whistleblower.dk

Kontakt Speak Up:

Website

Telefonisk:

Danmark: +45 80 25 25 04

Om Compass Group Danmark
Personalerestauranter
Med en personalerestaurant, der imødekommer den brede variation af madvaner, får du meget mere end en måltidsløsning.
Læs mere
Campuskantiner
Vi gør kantinen til mødestedet på campus, hvor relationen mellem mennesker styrkes og sund mad kombineres med afslapning og vidensdeling.
Læs mere
Facility management
Som markedsledende leverandør bruger vi vores erfaringer til at tænke i effektive serviceløsninger på tværs af alle serviceområder.
Læs mere
Få meget mere Compass Group

Med servicekoncepter inden for sund mad og velvære i hverdagen er vi hos Compass Group Danmark med til at gøre hverdagen enklere for en bred vifte af danske virksomheder.

Følg os på LinkedIn
Nyheder