PERSONDATAPOLITIK FOR LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE

Compass Group Danmark (Compass Group) er markedsledende leverandør af facility management services, catering og rengøring til en bred vifte af virksomheder i mange forskellige brancher. Vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere (herefter benævnt aftalepart) relateret til it-understøttelse, levering af rengøringsmidler, fødevarer til kantiner og meget mere.

 

1. Compass Group er dataansvarlig

Compass Group er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forhold til de aftaler, vi har indgået. Vi passer på dine personoplysninger og vil gerne oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan læse om, hvad vi bruger personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler med.

Har du brug for at kontakte os, så kan du gøre det på mail: persondata@compass-group.dk eller telefon: 72 22 88 88.

Yderligere kontaktoplysninger finder du nederst.

 

2. Behandling af personoplysninger om dig

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, telefonnummer, mailadresse og eventuelt arbejdsstilling, som f.eks. fremgår af mailsignatur.

 

3. Formålet med behandlingen

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne behandle en leverandørs tilbud eller opfylde den aftale, vi har indgået. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig, f.eks. ved spørgsmål eller ved behov for support.

Behandling af dine personligoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i).

 

4. Deling af dine oplysninger

Vi deler dine oplysninger med leverandører, som er vores underdatabehandlere. Disse er særligt udvalgt til at understøtte vores arbejde, f.eks. AWS (Amazon Web Services) til hosting af servere og opbevaring af data og Microsoft til e-mail og kalender (Outlook). De fleste af vores underdatabehandler er beliggende i Danmark og ellers i EU (lokationer i EU).

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse leverandører, har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder regler om behandling af personoplysninger.

Du kan enhver tid rette henvendelse til os og få oplyst præcist, hvilke underdatabehandlere Compass Group benytter.

 

5. Opbevaring af dine oplysninger

Compass Group opbevarer dine data så længe som nødvendigt for at opfylde aftalen

 

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os. Det gør du ved at sende en mail til: persondata@compass-group.dk

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Compass Group behandler om dig.

Rettelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

Ret til sletning

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet i Compass Group, hvis reglernes betingelser for sletning er opfyldt. Vi kan f.eks. ikke slette oplysninger som lovgivningen forpligter os at gemme.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at begrænse Compass Groupes behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod Compass Groups behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. en kontrakt med Compass Group.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at få personoplysninger, som er afgivet til Compass Group, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og/eller få dine personoplysninger overdraget fra Compass Group til en anden dataansvarlig, f.eks. et andet selskab.

 

7. Kontaktoplysninger

Navn:              Compass Group Danmark A/S

Adresse:         Rued Langgårds Vej 8, 2300 København S

CVR-nr.:          81093628

Telefon:          72 22 88 88

Mail:                persondata@compass-group.dk

 

8. Databeskyttelsesrådgiver – ofte omtalt som DPO

Compass Group har ikke udpeget en DPO, da vi er en privat virksomhed, hvor forretningsområderne facility management services, catering og rengøring ikke kræver regelmæssig og systematisk overvågning af private personer eller involverer behandling af følsomme personoplysninger i et stort omfang.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.