Persondata

Læs mere om vores behandling og beskyttelse af persondata i Compass Group Danmark.

Den 25. maj trådte EU’s Databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 i kraft. Forordningen vil blive suppleret af reglerne i den danske Databeskyttelseslov, som er vedtaget af Folketinget den 17. maj 2018. På den baggrund har vi i Compass Group Danmark opdateret vores behandling af persondata samt udarbejdet persondatapolitikker, således at vi imødekommer reglerne i forordningen og i Databeskyttelsesloven. Du kan læse mere om Compass Group Danmarks behandling af persondata her:

Hvis du har spørgsmål til Compass Group Danmarks persondatapolitikker eller Compass Group Danmarks behandling af persondata, kan du altid rette henvendelse til persondata@compass-group.dk.