PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER

Compass Group Danmark (Compass Group) er markedsledende leverand√łr af facility management services, catering og reng√łring til en bred vifte af virksomheder i mange forskellige brancher. Vores kunder er virksomheder beliggende i Danmark, som har indg√•et en aftale med os om serviceydelser. I den forbindelse kan vi behandle oplysninger om virksomhedens medarbejdere.

Behandling af oplysninger afhænger af de serviceydelser en virksomhed har tilvalgt som en del af en kundeaftale.

 

1. Compass Group er dataansvarlig

Compass Group er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forhold til de aftaler, vi har indgået. Vi passer på dine personoplysninger og vil gerne oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan læse om, hvad vi bruger personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler med.

Har du brug for at kontakte os, s√• kan du g√łre det p√• mail: persondata@compass-group.dk eller telefon: 72 22 88 88.

Yderligere kontaktoplysninger finder du nederst.

 

2. Behandling af personoplysninger om dig

Vi behandler personoplysninger om dig som medarbejder i en virksomhed, der er kunde hos os. Enten vælger kunden eller dig som medarbejder de personlige oplysninger, som videregives til Compass Group. Personoplysningerne for medarbejdere kan være:

 • Navn
 • Mailadresse
 • Initialer
 • Medarbejdernummer
 • Telefonnummer
 • Betalingskortoplysninger (ved k√łb p√• hjemmeside og i app)
 • F√łdevareallergier eller lignende*

 

*Helbredsoplysning er en s√¶rlig kategori af personoplysninger. I udgangspunktet er det forbudt for Compass Group at behandle f√łlsomme personoplysninger medmindre den registrerede (medarbejderen/g√¶sten hos kunden) har givet udtrykkeligt samtykke til behandling. Behandling af eventuel viden om en allergi betragtes som n√łdvendig for at beskytte den registreredes (medarbejderens/g√¶stens) interesse. Hvis en medarbejder hos en kunde efter eget valg giver Compass Group denne type oplysning, opfatter Compass Group dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse oplysninger.

Compass Group opfordrer generelt kunder til at begrænse deling af personlige oplysninger registreret i de forskellige services.

Derudover kan Compass Group behandle personoplysninger i f√łlgende sammenh√¶nge:

 • Compass Groups kundeloyalitetsprogram (deltagelse i arrangement, modtagelse af nyhedsbreve, invitationer m.v.)
 • Internettet i form af bes√łg p√• hjemmesider og i eventuelle apps (brug af cookies). Se cookiepolitik
 • Statistik af medarbejderes brug af adgang til Kundedashboard
 • Tilmelding til nyhedsbreve
 • Oplysninger afgivet i kundetilfredshedsunders√łgelser

Kunden oplyses i de enkelte tilfælde, f.eks. ved en cookiepolitik, om behandlingen.

 

3. Formålet med behandlingen

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne opfylde den aftale, som vi har indgået. Behandlingen kan ske i forbindelse med:

 • Invitation til arrangementer
 • M√łdebooking og bestilling af m√łdeforplejning hos en kantine
 • Kasseregistrering af k√łb i en kantine
 • K√łb af takeaway fra en kantine p√• en hjemmeside eller i en app
 • Andre services
 • Kontaktinformation relateret til selve aftalen til dr√łftelse af aftalens indhold

Udover h√•ndtering af k√łb bliver oplysninger brugt til statistik, analyse for udvikling af services og p√• baggrund af henvendelser vedr√łrende et k√łb.

Behandling af dine personligoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i).

Hvis du har sendt os f√łlsomme oplysninger (f.eks. en f√łdevareallergi), behandles disse i medf√łr af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke).

 

4. Deling af dine oplysninger med vores leverand√łrer

Dine oplysninger deles med vores leverand√łrer, som er vores underdatabehandlere. Disse er s√¶rligt udvalgt til at underst√łtte de servicetjenester, som vores kunder har valgt skal at indg√• i aftalen. Udover leverand√łrer af services har Compass Group aftaler med AWS (Amazon Web Services) til hosting af servere og opbevaring af data og Microsoft til e-mail og kalender (Outlook). De fleste af vores underdatabehandler er beliggende i Danmark og ellers i EU (lokationer i EU).

Hvis der er krav om, at vi indg√•r databehandleraftaler med disse leverand√łrer, har vi indg√•et databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter ogs√• overholder regler om behandling af personoplysninger.

Du kan til enhver tid rette henvendelse til os og få oplyst præcist, hvilke underdatabehandlere Compass Group benytter til en given service.

 

5. Opbevaring af dine oplysninger

Compass Group opbevarer dine data s√• l√¶nge som n√łdvendigt, for at vi kan servicere dig som aftalt i kundeaftalen. I henhold til reglerne i Bogf√łringsloven er vi forpligtet til at opbevare visse oplysninger om dit k√łb i op til 6 √•r.

 

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en r√¶kke rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil g√łre brug af nedenst√•ende rettigheder, skal du kontakte os. Det g√łr du ved at sende en mail til: persondata@compass-group.dk

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Compass Group behandler om dig.

Rettelse

Du har ret til at f√• berigtiget urigtige personoplysninger uden un√łdig forsinkelse, herunder har du under hensyn til form√•lene med behandlingen ret til at f√• tilf√łjet eventuelt manglende personoplysninger.

Ret til sletning

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet i Compass Group, hvis reglernes betingelser for sletning er opfyldt. Vi kan f.eks. ikke slette oplysninger, som lovgivningen forpligter os at gemme.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at begrænse Compass Groupes behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.

Ret til indsigelse

Du har ret til at g√łre indsigelse mod Compass Groups behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. en kontrakt med Compass Group.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at f√• personoplysninger, som er afgivet til Compass Group, overf√łrt til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinl√¶sbart format og/eller f√• dine personoplysninger overdraget fra Compass Group til en anden dataansvarlig, f.eks. et andet selskab.

 

7. Kontaktoplysninger

Navn:              Compass Group Danmark A/S

Adresse: ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Rued Langg√•rds Vej 8, 2300 K√łbenhavn S

CVR-nr.:          81093628

Telefon:          72 22 88 88

Mail:                persondata@compass-group.dk

 

8. Databeskyttelsesr√•dgiver ‚Äď ofte omtalt som DPO

Compass Group har ikke udpeget en DPO, da vi er en privat virksomhed, hvor forretningsomr√•derne facility management services, catering og reng√łring ikke kr√¶ver regelm√¶ssig og systematisk overv√•gning af private personer eller involverer behandling af f√łlsomme personoplysninger i et stort omfang.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.